Schoonmaak en desinfectie na lijkvinding of zelfdoding

Soms blijft een lijk wekenlang of zelfs maandenlang in een woning liggen. Vaak betreft het mensen met geen of nauwelijks contact met hun familie of buren. Het lijk is dan in een gevorderd stadium van ontbinding als het wordt aangetroffen. Behalve de menselijke resten en vloeistoffen (bloed, urine, ontlasting) die dan op de locatie worden aangetroffen, brengt zo’n situatie ook met zich mee dat er zich allerlei klein ongedierte op de plaats bevindt. Je kunt je indenken dat dit allemaal behoorlijke gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Het kan in dat soort situaties traumatiserend en zelfs gevaarlijk voor de eigen gezondheid zijn om dan te moeten reinigen. Je kunt daar dan ook beter niet zelf aan beginnen, maar een bedrijf inschakelen dat gespecialiseerd is in dergelijke biohazard reiniging.

  • Alle vervuilde huisraad wordt afgevoerd
  • De achtergebleven resten en vloeistoffen worden verwijderd
  • De ruimte wordt gedesinfecteerd en zo nodig ontgeurd

Schoonmaak na lijkvinding

Wanneer er iemand in zijn of haar woning overlijdt, wordt deze persoon vaak niet direct gevonden. Vooral als het iemand is die weinig contact had met zijn of haar vrienden of familie. Naast dat dit natuurlijk een erg trieste situatie is, kan er een biohazard ontstaan wanneer een lijk voor langere tijd ergens ligt. Een biohazard is een biologische substantie die een gevaar vormt voor de gezondheid. Als een lichaam ergens ligt voor langere tijd, gaat het lichaam zichzelf ontbinden. Hierbij kunnen allerlei pathogenen vrijkomen die een gevaar vormen voor de gezondheid. Denk aan virussen en bacteriën, maar ook aan ongedierte. 

Schakel altijd een professional in

Soms ligt een lijk weken of maanden in een woning, voordat iemand degene vindt. Hoe langer een lijk ergens ligt, hoe verder de staat van ontbinding. Hierdoor zal de woning waarschijnlijk een erg sterke, doordringende geur hebben. Daarnaast zullen er menselijke resten en vloeistoffen worden aangetroffen en is de kans groot dat er sprake is van ongedierte. Het is daarom essentieel om schoonmaak na lijkvinding of schoonmaak na zelfdoding door een specialist te laten doen. 

Werkwijze trauma en biohazard reiniging

Als er ergens een lijk wordt aangetroffen, wordt de situatie als eerst goed bekeken. Wat moet er precies gebeuren? Hoe gevaarlijk is de situatie? Vervolgens wordt als eerste alle vervuilde huisraad afgevoerd. Vervolgens worden de achtergebleven resten en vloeistoffen verwijderd. Dit gebeurt met speciale reinigingsmiddelen. Het is namelijk niet voldoende om enkel schoonmaakmiddelen die men in de supermarkt vindt, te gebruiken. Een ruimte lijkt dan namelijk op het eerste oog schoon, maar alle virussen, bacteriën en andere pathogenen zijn dan nog aanwezig. Daarom wordt de ruimte na schoonmaak gedesinfecteerd en wanneer het nodig is, ontgeurd. 

Schoonmaak na zelfdoding

Je wenst het niemand toe, maar mocht het ooit voorkomen dat iemand een lichaam vindt na zelfdoding, dan is dit een extreem traumatische ervaring. Schoonmaak na zelfdoding is dan niet alleen gevaarlijk voor de gezondheid, maar ook traumatiserend. Om te voorkomen dat de psychologische gevolgen van het overlijden van de persoon nog groter worden, neemt een speciaalreiniging de trauma en biohazard reiniging maar al te graag uit handen. Op deze manier word je niet nog verder geconfronteerd met de situatie en kun je alles rustig op je eigen manier verwerken. 

Na de schoonmaak en desinfectie

Als een persoon is overleden, zullen vrienden en familie de woning rond willen gaan om dierbare eigendommen of andere spullen van deze persoon mee te nemen en te bewaren. Nadat de woning volledig is gecontroleerd, schoongemaakt, gedesinfecteerd en de eventuele geur is verwijderd, is de woning gereed om binnen te treden.